4 Your Mind is aangesloten bij de beroepsvereniging voor psychologen (NIP) en houdt zich aan de regels die het NIP heeft opgesteld.

Jouw dossier

De wet verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht de praktijk om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

Geheimhouding

Psychologen hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming met anderen over jou spreek. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder jouw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoek ik als regel eerst contact met jou om deze informatieverstrekking te bespreken.

Jouw rechten

Jij hebt als cliƫnt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in jouw dossier is opgenomen. Mocht je in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt je mij vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent je het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kun je mij verzoeken jouw eigen verklaring aan het dossier toe te voegen. Ook heb je het recht mij te verzoeken om vernietiging van (delen uit) jouw dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in gaan op jouw verzoek.

Statement

Klachten en Geschillen

Tijdens de behandeling doe ik mijn best om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat je niet helemaal tevreden bent over de dienstverlening of de manier waarop deze plaatsvindt. Heb je een klacht of tip, laat het mij weten! Ik ga graag met je in gesprek, want van elke feedback kan ik leren. Komen we er samen niet uit of betrek je er liever een onafhankelijk persoon bij, dan kun je contact opnemen met P3NL. Ik kan je informatie verstrekken over hoe dit verder verloopt. Je kunt deze ook vinden op de website van P3NL.