Niet-gecontracteerde zorg

De behandeling die ik bied is voor volwassenen met lichte tot milde klachten. Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars. Kwaliteit en behandeling op maat vind ik heel belangrijk en het voordeel is dat je snel bij mij terecht kunt zonder verwijsbrief van je huisarts en ongeacht waar je verzekerd bent. Het aantal en de inhoud van de gesprekken kunnen volledig afgestemd worden op jouw hulpvraag. De gesprekken worden niet vanuit de basisverzekering vergoed. Voor vergoeding van gesprekken uit de basisverzekering is ook altijd een diagnose uit de DMS-5 nodig en een groot deel van de psychische klachten komt niet voor vergoeding vanuit de basiszorg in aanmerking. Dit geldt bijvoorbeeld voor relatieproblemen, burn-out, aanpassingsproblemen en werkproblemen.

Tarieven 2024

Telefonisch consult 15 minuten – Gratis

Intake 60 minuten – €110

Behandelconsult 60 minuten – €110

Behandelconsult 75 minuten – €130

Behandelconsult 90 minuten – €150